Wozy paszowe

Wozy paszowe

Stabilna konstrukcja i łatwa obsługa
Wozy paszowe usprawniają codzienną pracę przy hodowli bydła mlecznego i trudno sobie dzisiaj wyobrazić prowadzenie bez nich dobrze prosperujących gospodarstwach rolniczych.